Deccal Nedir Neden Vardır

Deccalin amacı nedir ne zaman ortaya çıkacak, Deccal nedir

Peygamberimiz (sav)in hadislerinde çok merak edilen Deccal’i tarif etmiştir.

Kur’anda kötü ahlâklara yani; acımasızlık, yalancılık, adaletsizlik, zalimlik, bozgunculuk, şiddet uygulamak, insanları dinden alıkoyan ideolojiler olarak anlatmıştır.

Kur’anda suçlu-günahkârlar diye tabir edilen kimseler, inkar eden, Allahın koyduğu yasakları tanımayan, dini gereği gibi yaşamayan, “bir sapmışlık ve çılgınlık içinde” (Kamer Suresi, 47) olan kişilerdir. Yüce Allah bu kimseleri ayrıntılı anlatmış ve insanları bu kimselerden korunmaları için ikaz etmiştir. “Allaha karşı yalan uydurup iftira düzenden ve Onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphesiz O, suçlu-günahkarları kurtuluşa erdirmez.” (Yunus Suresi, 17)

Kur’anda huzur ve güven ortamını yıkan, insanları birbirine düşüren ve onlara tuzak kuranların suçlu-günahkârlar diye anlatılır. Darwinizmi benimseyen materyalist ideolojilerin, komünizm ve faşizm gibi görüşlerin tek amaçları toplum düzenini yerle bir etmek ve anarşi çıkarmaktır.  Bu sistemi benimseyenler Allah’ın tabir ettiği suçlu-günahkâr kategorisinde yer alır.

“Böylece Biz, her ülkenin önde gelenlerini -orada hileli-düzenler kursunlar diye- oranın suçlu-günahkârları kıldık. Oysa onlar, hileli-düzeni ancak kendilerine kurarlar da bunun şuuruna varmazlar.” (Enam Suresi, 123)

BOZGUNCULUK DECCALİN HEDEFİ

Deccalin hedefi dünyada bozgunculuk yaratma, huzur ve düzen ortamını bozmadır.  Deccal bozgunculuk çıkarmayı başarabilmek amacıyla şiddet, terör ve anarşi başlatır. Nedensiz savaşlar, nedensiz iç çatışmalar, masum insanların katledilmesi ve bireysel şiddet başlatır. Allah; insanlara bozgunculuk çıkarmayı men eder.

“… Biz de onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin salıverdik. Onlar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuğa çalışırlar. Allah ise bozguncuları sevmez.” (Maid)

Deccal Hakkında