Cümlenin Ögeleri Nesne Nasıl Bulunur

Cümlede nesne nasıl bulunur

Duygu ve düşüncelerimizi rahat bir şekilde ifade etmemiz için kurduğumuz söz öbeklerine cümle adı verilir. Cümleyi oluşturan bir çok cümlenin ögeleri vardır. Bunlar; yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf ve zamir gibi ögelerdir.

Öncelikle bir söz grubunun cümle olabilmesi için bir yüklemi olması şarttır. Yüklemsiz bir cümle asla olamaz çünkü yargının ne olacağı bilinemez.

Cümlede nesne nasıl bulunur?

Bir cümlede nesne ögesini bulabilmek aslında çok kolaydır. Öncelikle cümledeki yüklem bulunur ve yükleme “ne,neyi” soruları bulunur ve cümlenin içerisinde bu sorulara cevap geliyorsa o cevap bu cümlenin nesnesidir diyebiliriz.

Örnek cümle;

“Okuldan çıkınca bize uğrayıp kitabımı bırakıver.” ==> Bu cümlede yüklem “bırakıver” kelimesidir. Yükleme neyi sorusunu sorarsak; “neyi bırakıver?” cevap olarak “kitabı” cevabını alırız demekki nesnemiz “kitabı” kelimesidir.