Cumhuriyetçilik Nedir

Anlamını bilmekte yarar var Cumhuriyetçilik nedir kısaca açıklayalım.

Atatürkçülük anlayışı yönetimde “cumhuriyeti” esas kabul etmiştir. Böylece siyasal Otorite ve eşitlik kavramları tamamen değişmiştir.

Cumhuriyet yönetim şeklinde halkın söz hakkı sahibi olmasıdır. Cumhuriyet bizleri çağdaş medeniyet seviyesine ulaştıran lâik bir devlet düzeninin temelidir.

Cumhuriyetçilik , ”egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” düşüncesini esas alır.
Cumhuriyetçilik anlayışı ulusçu, demokratik, bağımsızlığı benimseyen bir ilkedir.

Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te  ilan edilmiştir. Saltanatın yıkılmasına ve  tek kişinin bağımsızlığının sona erdirilmesine ön ayak olmuştur.

Konusunda