Bilim İle Sanat Arasındaki Fark Nedir

Bilim ile sanat arasındaki fark

– Bilim ile sanat arasındaki en büyük fark; ele alınış biçimleridir. Bilim, somut gerçekleri soyutlaştırır. Nesnel olan bir gerçeği mantıksal olarak açıklar. Bilim, belirli bir teori ışığında ilerler. Sanat ise duygu ve düşüncelerle ilerler.

– Bilim, nesnel bilgileri soyut hale getirir ve sonuçları imgelere dayandırır.

– Bilimde, gerçek olan doğrular kavramlar karşılığında bir sonuca ulaşır, sanat ise daha çok duyuşsal ve sezgisel imgelere dayandırır.

– Bilimde duygulara yer verilmez. Fakat sanatta duygular ön plandadır.

– Bilimsel bilgi uzlaşmacıdır sanatsal bilgi ise sezgisel ve bireysel yol izler.

– Bilim, nesnel gerçekleri açıklarken sanat öznel gerçekleri açıklar.

– Olayları bilim meydana getirir ancak sanat bilim gerçeklerine hayat verir. Bilim insanlara fayda sağlar ancak sanat insanların duygularına yönelir.