Bilgisiz İnsan Meyvesiz Ağaca Benzer Kompozisyon

Bilgisiz insan meyvesiz ağaca benzer ile ilgili kompozisyon örneğimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Bir insan bilgi ile donanımlıysa o insan diğer insanlardan farklı bir insandır. Bilgi, sahip olan insanı yüksek mertebeye ve saygıya ulaştırır. Bilgiden kimseye zarar gelmez aksine bilgi insanlara fayda sağlar çünkü bilgi sayesinde insanlar kendisini geliştirir ve yüksek statülere ulaştırır. Ancak bilgili olmayan yani cahil olan insanlar cehalete mahkumdurlar. O insanlar toplum içinde saygı görmezler.

Başarının anahtarı bilgidir. İnsan yeniliklere açık bir varlıktır ve her gün yeni bir bilgi öğrenir ve kendisini geliştirir. İnsanlar güzel bir eğitim alarak, tecrübeleriyle ya da meraklarıyla bilgileri alır ve bilgiyle kendini donatır.

Bilgili olan bir insan meyve veren bir ağaca benzetilir. Çünkü bilgili insan hem kendisine hem de çevresindeki insanlara faydalıdır. Bilgili olmayan insanlar bilgili olan insanlara hep muhtaçtırlar bu nedenle bilgili insanların peşlerinden giderler. Bilgili insan nasıl meyve veren bir ağaca benzetiliyor ise o insanın kuruyup solması ve faydasız bir birey olması da mümkün değildir. Bilgi donanımına sahip olmayan bir insan ise ne kendisine ne de çevresine bir fayda sağlayamaz.