Atatürk Yaptığı Bilimsel Çalışmalarda Neyi Hedeflemiştir

Atatürk’ün yaptığı bilimsel çalışmaları neyi hedeflemektedir

Atatürk, öncelikle bilimsel alanda yenilikler yapmıştır. Atatürk, bu yenilikleri yaparken Türk milletini ve Cumhuriyetimizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak ve Türk milletini modern bir toplum haline getirmeyi hedeflemiştir. Bu amaçlar doğrultusunda Atatürk, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Gazi üniversiteleri gibi kurumları açmıştır.

Atatürk’ün yaptığı bilimsel çalışmaların temel amacı ise Türkiye Cumhuriyetini Avrupa devletleri ile eşit seviyeye getirmektir. Atatürk bu amaçla bir çok yenilikler, inkılaplar, devrimler yapmıştır. Atatürk, eğitim alanında da yenilikler yapıp halkın eğitim görmesini ve gelişmesini amaçlamıştır. Atatürk, çağdaşlığa ve medeniyete giden yolun eğitimden geçtiğine inanırdı bu nedenle okuma yazma seferberlikleri başlatmıştır böylece ülkemizdeki doktorların, mühendislerin, doktorların, hakimlerin ve devlet adamlarının filizlenmesini sağlamıştır.

Kısaca Atatürk, yaptığı tüm bilimsel çalışmalarda ülkemizi düşünmüştür ve Türkiye Cumhuriyeti’nin seviyesini daha da ileriye taşımak için çabalamıştır.