Allah Doğruların Yardımcısıdır Hakkında Kompozisyon

Allah birdir yani onun bir eşi daha yoktur. Allah, tüm yeryüzünü yaratan güçtür. O kainatın tek sahibidir. Kainatın ilk ve son sahibi Allah’tır ve tüm insanlar Allah’ın kuludur. Allah, insanlardan isteklerini ve insanlara yasakladığı hususları insanlara bildirmek için insanlara kuranı göndermiştir ve Allah’ın emir ve yasaklarını anlatmaları için pergamberler göndermiştir. Çünkü yeryüzündeki tüm insanlar Allah’ın emir ve yasaklarına uymak durumundadır. Allah’ın emir ve yasaklarını gözardı edenler yanlış yola sapmış kimselerdir.

Allah, bütün insanları ayrı ayrı itinayla yaratmıştır ve dünyaya getirmiştir bu nedenle Allah hiç bir kulu arasında ayrım yapmaz ve hepsini çok sever. Ancak Allah’ın bir kulu Allah’ı ve onun varlığını inkar ediyorsa Allah’ı kabul etmiyorsa Allah onu diğer kullarından ayrı tutar ve ona ahirette ayrı muamele yapar.

Doğru yolda olan insanlara Allah, her zaman yardım eder bu insanlar zor bir duruma düşüp Allah’a dua ettiklerinde onlara yardım eder ve onların dualarını kabul eder. Çünkü Allah kullarını çok sever ve hepsinin doğru insan olmasını ister. Onların kötü yola sapmamasını ve onların kötülüklerle karşılaşmasını engeller.