Yumuşama ve gevşeme

Gebeliğin her an biraz daha ilerlemesi ile uterus’daki yumuşama ve gevşeme aşikâr bir hal alır. Bu hal corpus’da da kendisini gösterirse de, isthmus bölgesinde bilhassa aşikârdır. Bu yumuşama, muayene esnasında corpus ve portio arasındaki sanki doku yokmuş gibi bir hisin doğmasına sebep olur ve vajina içindeki parmak ile karın duvarı üzerindeki elin parmağı birbirine değiyormuş gibi bir durum zuhur eder.
İstfhmus’un bu karakteristik yumuşaması, ilk defa HEGAR tarafından tesbît edilerek gebeliğin erken diyagnozunda kıymetli bir belirti olarak ortaya atılmıştır ve HEGAR belirtisi olarak isimlendirilmiştir. I. ve II nci olmak üzere, 2 HEGAR belirtisi vardır. I inci HEGAR belirtisi yukarda belirtilen işthmus’un aşikâr yumuşama-sıdır. II nci HEGAR belirtisi ise gebe uterus’un ön duvarının vajina ve hariçteki elin parmakları arasında kolayca katlanabilmesi kabiliyetidir (Resim: 238). Her iki belirti, yumuşamış ve gevşemiş olan organın duvarlarının elastikiyetinden menşeini almaktadır. HEGAR belirtileri bilhassa kombine recto – vajinal muayenede aşikâr olarak kendisini gösterir. Her iki HEGAR belirtisi, uterus’a aj.t diğer tümörler ile olan diferansiyel diyagnozda ehemmiyet arzeder.