Akut epıglottıt Tedavi

Hayatı tehdit eden bir hastalık olması nedeniyle vakit geçirmeden intravenöz antibiyotik tedavisine başlanılmalıdır. Epiglottit ampicilline rezistan H.influenzae suşları ile de meydana gelebileceğinden etken olan mikroorganizma üretilinceye ve antibiyotik hassasiyeti elde edilinceye kadar tedaviye Ampicillin (200 mg/kg/gün) ve chloramphenicole (75-100 mg/kg/gün) ile başlanmalıdır. Antibiyotik hassasiyetine göre bu antibiyotiklerden birisi kesilebilir. Tedaviye en az 7-10 gün süre ile devam edilmelidir.