ÜVEZ YAPRAĞI

S. aucuparia L. (Kuş üvezi): Meyvalannın küçük (6-10 mm) ve kırmızı renkli ve yapraklarının tüysü olması ile yukarıdaki türden kolaylıkla ayrılabilir. Kuzey ve Doğu Anadolu dağlarında yabani olarak yetişmektedir.

– Bu türün yaprakları hafif müshil ve göğüs yumuşatıcı etkilere sahiptir.

Türkiyede 11 kadar Sorbus (Üvez) türü bulunmaktadır. Bunlar yaprak ve meyva biçimlerine gö re birbirlerinden kolaylıkla ayrılabilir (2).

Kaynak:

1  – Erdoğan, M.: İstanbuida enfıyecilik – Türk Folklor Araştırma]an 4 (93): 1477(1957}.

2 – Baytop, T.: Tiryaki çarşısı – Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi 7: 271 (1994).

3  – Erenmemişoğlu, A. ve ark.: Yurdumuzda dumansız bir tütün kullanımı: Mara§otu-IX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri

Toplantısı, bildiri Özetleri, Eskişehir (1991). 4- Bavtop, T.: Türkçe bitki adları sözlüğü, 2. baskı 87, Ankara (1997).