Ülkemizde Çalışan Kadın Sayısının Erkek Sayısına Oranı

Ülkemizde çalışan insan sayısı

Ülkemizde çalışan insan sayısı ne kadar fazla olsa da ülkemizdeki işsizlik sayısı da o kadar fazladır. Peki ülkemizde çalışan erkek sayısı kadın sayısından neden fazladır?

Toplumumuzda kadının da erkeğin de farklı farklı görevleri vardır. Kadın toplumda her ne kadar gerektiği gibi saygı görmese de kadının başlıca görevi evlenip çocuk doğurmak ve çocuklarına bakmaktır.

Fakat kadınlar da günümüzde sosyal hayatta ve iş hayatında oldukça etkin bir rol oynamaya başlamıştır. Her ne kadar çalışan erkek sayısı kadın sayısından fazla olsa da günümüzde bu fark oldukça aza inmiştir.

Çalışan kadın sayısının erkek çalışan sayısından az olmasının nedenleri ise kadının sosyal hayatta hor görülmesi ve erkeğe göre kadınların güç oranının daha düşük olmasıdır.