Türk Destanlarının Özellikleri

Türk destanlarının özellikleri nelerdir

Ulusları fazlasıyla etkileyen tarihi ve sosyal olayların anlatıldığı manzum edebi eserlere “destan” adı verilir.

Destanların genel özellikleri;

– Halkın ortak malıdır ve kimin yazdığı belli olmadığı için anonim ürünlerdir.

– Oluşturulduğu milletin bir çok özelliğini yansıtır.

– Genel olarak manzum şekilde yazılır.

– Destanların konusu genellikle tarihi ve sosyal olaylardır.

– Destanların konusu toplumun hafızasına kazınmış olaylardır.

– Destanlardaki kahramanlar olağanüstü güçlere sahiptir.

– Destanlar, coşkulu bir şekilde dile getirilir.

– Destanların konusu genellikle aşk, kahramanlık ve doğa olaylarıdır.

Türk destanları;

İslamiyetten Önceki Türk Destanları

Yaratılış Destanı

Saka Destanları
a. Alp Er Tunga Destanı
b. Şu Destanı

Hun-Oğuz Destanları
a. Oğuz Kağan Destanı
b. Atilla Destanı

Göktürk Destanları
a. Bozkurt Destanı
b. Ergenekon Destanı

Uygur Destanları
a. Türeyiş Destanı
b. Mani Dininin Kabulü Destanı
c. Göç Destanı

İslamiyetten Sonraki Türk Destanları

1. Kazak-Kırgız :Manas Destanı

2. Türk-Moğol : Cengiz Han Destanı

3. Tatar-Kırım Timur ve Edige Destanları

4.Karahanlı Dönemi: Satuk Buğra Han Destanı

5.Selçuklu-Beylikler ve Osmanlı Dönemleri
a. Seyid Battal Gazi Destanı
b. Danişmend Gazi Destanı
c. Köroğlu Destanı