Tüberküloz salpenjit

Etyolojide, Mycobacterium tuberculosisin genital bölgenin dışarısından hematojen yayılımı söz konusu olmaktadır.

Tüp mukozası ve duvarında çok sayıda granülom gelişmekte ve bunlar komşu organlarla yapışıklıklara sebep olmaktadır (özellikle överler), ilerlemiş olgular­da, tüplerde kazeifiye nekrotik materyalle dolu kavite gelişimi olabilmektedir.