Trombosit ve Makrofajlar

Yaralanmış ve sızan kapillerler, inflamatuvar hücreler (özellikle makrofajlar) ve uyarılmış trombositler, insülin somatomedin C, makrofaj kökenli büyüme faktörü, kortisolden zengin bir ekstrasellüler sıvı geliştirirler. Bu maddeler, hücre çoğalması için gereklidir. Bu karışımda karbondioksit ve oksijen de vardır. Her ikisinin parsiyel basınçları önemli olup fizyolojik bozukluklarda derhal zararlı sınırlara ulaşırlar. Yaradaki hücre büyümesini, kollajen birikimini ve anjiogenzisi düzenleyen maddelerin varlığını saptayabilmek, günümüzde yara iyileşmesinin nihayet tıbbi kontrol altına alınabilirliği ümidini doğurmuştur.

Makrofajların, antimakrofaj serumla inaktive edildikleri durumlarda, birincil yara iyileşmesi dahi bozulur. Fibrin peptidleri ile aktive olmuş makrofajlar, doku tarafından sentez edilen kollajen miktarını arttırırlar. Bir insizyona makrofajsız doku kültürü injekte edildiğinde, yara iyileşmesi makrofajsız doku kültüründen daha hızlıdır. Bunların yanısıra, makrofajlar , kollajen ve proteoglikan sentezinde tekrar kullanılabilecek olan makromolekülleri hidrolize ve hazmeder, aminoasit salgılar.