Tanı Koyma Sürecinde Siz ve Doktorunuz

Hekiminizin sağlığı­nızı korumasına veya, idrar kaçırma veya cinsel sorunlar gibi sağlık sorunlarını tedavi etmesine yardımcı olabilecek tüm bilgiler, doktor randevunuzda mutlaka gündeme getirilmelidir.

Yeni bir belirti baş gösterdi­ğinde, doktorunuz tanı koymaya çalışacaktır. Tanı koyma, vücudu­nuzda baş göstermekte olan belir­tilere hangi hastalığın veya bozuk­luğun yol açtığını belirlemek için uygulanan sistematik bir süreçtir.

Tanı koyma süreci, fiziksel muayeneden çok önce, hatta siz konuşmaya başlamadan önce başlar. Doktorunuz sizi ilk gördüğü anda genel görünüşünüzü incele­yecektir. Bazı hastalıklar, anında gözle görülebilen karakteristik anomalilere sebep olurlar.

Örneğin, dışarı uğramış gözler, aşırı faaliyet gösteren bir tiroid bezine, çökmüş yanaklar ve çok zayıf bir görüntü, kansere, ifadesiz bir yüz, Parkinson hastalığına, kayıtsız bir tutum, depresyona işaret edebilir.
Tanı koymak için, doktoru­nuzun daima size sorular sorması, genellikle fiziksel muayene yapması ve bazen de laboratuvar tahlilleri/testleri istemesi gerekir. Tanıya giden yolda attığı her adımda, doktorunuz bir bulma­cayı çözmeye çalışıyordur : “Sizin neyiniz var?”

Sorduğu sorular, bir önceki soruya verdiğiniz cevaba dayalı olarak, mantıksal bir sıra izler. Başlangıçtan itibaren, doktoru­nuzun zihninde belirtilerinizi açıklayabilecek hastalıklann bir listesi bulunur. Her bir soruya verdiğiniz cevaplar, bu liste­deki bazı hastalıkları daha olası kılarken diğerlerinin olma ihtima­lini düşürür.

Doktorunuzun amacı, olasılık dışı hastalıkları eleyerek en olası hastalığa ulaşmaktır. Genellikle bu, bir kısım fiziksel muayene yapılmasını gerektirir. Doktorun koyduğu tanıdan daha da emin olmasına yardımcı olabilmek için, çoğunlukla birkaç ilgili teste ihtiyaç vardır (sağlık geçmi­şiniz boyunca söylediklerinize dayanarak belirlenirler).