Şiir ve Düzyazının Farkı Nedir

Şiir ve düz yazının arasındaki farklar

Şiir de düz yazı da edebiyata ait iki kol gibidir. Ancak biçim ve yapı olarak şiir ve düz yazı birbirinden farklıdır.

Şiir ve düz yazı arasındaki farklılıklar;

– Şiir, insanlara içindeki duyguyu yaşatabilmek için sesli, ritimli ve ahenkli okunur.

– Konuşma metinleri düz yazı olarak yazılır. Düz yazılarda ritim ve ahenk yoktur insanlara herhangi bir duygu aşılamaz.

– Şiir bir kaç kelimeyle birden çok duyguyu anlatabilir.

– Düz yazı örnekleri uzun ve konuşma metinleri şeklinde oluşur.

– Şiirler okunurken vurgu yapılır bu da şiirlere ayrı bir ahenk katar ve şiirlerin daha duygu yüklü olmasını sağlar.

– Düz yazı normal okunur ve düz okunduğunda da hiç bir duyguya gerek kalmadan anlaşılabilir.

Şiir ve Düz yazının Farkı Nedir