Septik artrit Patogenez

a- Hematojen yayılım

b- Direkt inokülasyon

c- Komşuluk yoluyla yayılım

Pnömoni, üst solunum yolu înfeksiyonları, menenjit, gonorrhea, gastroenterit, idrar yolu infeksiyonları, bakterial endokardit, infekte yaralar, hematojen yayılım sonucu (%65-7O) septik artritin gelişmesinde kaynak teşkil ederler. Bazen saptanabilen bir foküs olmaksızın da görülebilir.