KANTARON ÇİÇEĞİ

r- Erythraea centaurium Pers. (Syn: Centauri-um erythraea Rafn.) (Gentianaceae) türünün kurutulmuş çiçekli dallarıdır. Bu tür 10-50 cm yükseklikte, kanşıklı yapraklı, kırmızı çiçekli, iki yıllık otsu bir bitkidir. Avrupa ve Türkiyede yaygındır.

Dış görünüş: Çiçekli ve yapraklı dallardan ibarettir. Yapraklar karşılıklı ve sapsız. Korolla 4-5 loblu, pembe veya kırmızı renkli. Kokusuz ve acı lezzetlidir.

Bileşim: Uçucu yağ, rezin ve acı maddeler (glikozitler) taşımaktadır.

Etki ve kullanılış: Taşıdığı acı maddeler nedeniyle, hazmı kolaylaştırıcı ve iştah açıcı Özelliklere sahiptir. Ateş düşürücü etkisi çok zayıftır. Bu sebepten bugün yalnız iştah açıcı ve hazmi kolaylaş-tırıcı olarak kullanılmaktadır. .

Kullanılış şekli: Toz (günde 0.5-2 gr) veya in-fusyon (% 2-5). Günde iki defa, öğle ve akşam yemeklerinden önce alınmalıdır.

Diğer isirnler: Küçük kantaron (1), Kantarion, Kırmızı kantaron. Hypericum türlerine de Kantaron ismi verilmektedir.

Anadoluda yaygın olarak yetişmekte olan E. ra-mosissima (Vill.) Pers. (Syn: C. pulchellum (Swartz) Druce)üe E. spicata (L.) Pers. (Syn: C. spicatum (L.) Fritsch) türlerinin çiçekli dalları da yukarıdaki tür gibi kullanılmaktadır.