Sadrazamın Görevleri Nelerdir

Sadrazamın görevleri

Sadrazamın diğer adı Vezir-i Azam’dır. Sadrazam Padişahı temsil eder. Sadrazam, padişahtan sonra en yetkili kişidir ve padişahın olmadığı durumlarda padişah yerine karar verme hakkı vardır. Sadrazamın verdiği kararlar Padişah kararları olarak görülür. Sadrazamlara Osmanlı Devletinde “Vezir” unvanı verilmiştir vezir unvanından sonra en yüksek sadrazam anlamına gelen “Vezir-i Azam” unvanı verilmiştir.

Sadrazamın görevleri;

– Padişah olmadığında padişahın görevlerini yerine getirmek,

– Görüşmeler yaparak devlet adına doğru ve yararlı kararlar vermek,

– Vezirlerle toplantılar yapmak,

– Padişah olmadığında bütün yetkileri üzerine almak,

– Devleti ve orduyu idare etmek ve milletin iradesini dengede tutmak,

– Padişahı temsil ederken padişahın mührünü kullanmak.

Sadrazam unvanı günümüzdeki Başbakan konumuna denk gelmektedir. Günümüzdeki Başbakan da Cumhurbaşkanından sonra en yetkili yöneticidir ve Cumhurbaşkanı olmadığında onu temsil eder ve mührünü kullanma hakkına sahiptir. Sadrazamın aldığı kararlar padişaha sunulur ve padişahın onay vermesi halinde kararlar uygulanmaya konur.