PRİMER PERİTONİT

Klinik Bulgular

Klinik tablo sekonder bakteriyel peritonitten pek farklı değildir. Ani ateş yükselmesi, karın ağrısı, distansiyon, vuran hassasiyet önde gelen belirti ve bulgularıdır. Bununla beraber olguların dörtte birinde peritoneal semptomlar minimaldir veya hiç yoktur. Olguların çoğunda ilerlemiş siroz veya üreminin klinik ve biyokimyasal tablosu hakimdir. Tanıda peritoneal asidde beyaz kürenin 250/ A1′ L’nin üzerinde ve %25’inde gram boyasında bakteri saptanır , bu da çoğu kez E.coli’dir. Asidde yüksek laktik asit ( 33 mg/ dL.) veya düşük pH (

Tedavi

Tanı konulur konulmaz sistemik antibiyotiklere ve destekleyici tedaviye başlanmalıdır. Mortalite %60 dolayındadır. Ancak bunun yarısından peritonit sorumludur. İlerleyen hepatik ansefalopati prognoz açısından kötü bir işarettir.