Çocuklarda Duyu Organlarının Gelişimi

Görme . Yenidoğan çocuk, görme alanı için­de olan parlak bir cismi farkedebilir. İki hafta­lık bir yenidoğan, eşyayı kısa süre ve 45-90 de­recelik açıda takip eder. 2 aylıkta 180° takip eder, 4 aylıkta görme fonksiyonu daha da gelişmiş­tir. Çocuk eşyayı görür ve uzanıp almak ister. Görme fonksiyonu 5-6 yaşında tam olarak (20/ 20) gelişir.

İlk 2-3 ayda gözlerde geçici kaymalar nadir değildir. Kayma devamlı ise ve 3 aydan sonra düzelmiyorsa strabismus (şaşılık) dan söz edilir.

Koku, tat ve dokunma : Yenidoğanda koku alma duyusu iyi değildir, buna karşın tat duyu­su gelişmiştir. 3. aydan başlayarak tükrük salgısı artar. Dokunma duyusu, ilk 5 ayda dudaklar ve dil dışında tam gelişmiş değildir.

İşitme : Yenidoğanda işitme duyusu gelişmiş­tir. Ani ve kuvvetli seslere irkilme ile yanıt verir. Dış kulak yolunun kulak kiri ile dolmuş olması işitmeyi güçleştireceğinden temizlenmelidir. 6 ay­lık bir çocuk sesin kaynağına doğru başını çe­virir, tanıdığı seslerle keyiflenir. İşitme duyusu, çocuğun yeni şeyler öğrenmesi ve konuşabilmesi için gereklidir. Bozuklukların erken tanınması için ilk aylarda her muayenede işitme kontrol edilmelidir.