POSTOPERATİF YARA İNFEKSİYONU

Operatif yaralar 4 sınıfa ayrılabilir:

(1) Temiz yaralar.Bu tip yaralarda endojen veya eksojen kaynaklardan fazla kontaminasyon yoktur.

(2) Hafif kontamine yaralar

(3) Ağır kontamine yaralar

(4) İnfekte yaralar. Temiz vakalarda infeksiyon oranı %1.5 kadardır. Hafif kontamine yaralarda örneğin, mide veya safra yolları cerrahisinde en iyi şartlardaki infeksiyon oranı %2 – 5 dir. Ağır kontamine yaralarda, hazırlıksız yapılan kolon cerrahisinde veya intestinal kanama ve perforasyon nedeni ile yapılan acil ameliyatlarda infeksiyon riski % 5 – 30 a çıkar. Akıllıca uygulanan izolasyon teknikleri, preoperatif antibiyotikler ve geciktirilmiş primer kapama bu infeksiyon oranını kabul edilebilir sınırlarda tutar. Ameliyat sonrasında minör bir yara infeksiyonu bile hastanede kalma süresini uzatıp, ekonomik açıdan da kayıplara neden olduğundan, infeksiyon oranını her çareye başvurarak düşük seviyelerde tutmak gerekir.