Parkinson hastalığı

1000 erişkinden 1 ‘inde görülür ama 65 yaşın üstünde 200’de 1 görülür.

Etyolojisi bilinmemektedir.