PARENTERAL BESLENME

Periferik intravenöz sıvılara ilave edilen besinler, ameliyatı takip eden ilk hafta içerisinde ağız yolu ile beslenecek hastalarda glukoneogenezisi inhibe ederek protein katabolizmasmı önler. Periferik intravenöz sıvı ile hastalara verilen enerji onların tüm enerji ihtiyaçlarını karşılıyamaz ise de çoğunlukla herhangi bir sorun yaratmaz. Fakat, kalori ve protein gereksiniminin acil olduğu durumlarda, hasta total parenteral beslenmeye adaydır.