Genel Yetişkin Grubu

■ Ailesinde (anne-baba veya kardeşlerinde) genç yaşta (50 yaşın altındaki erkekler ve 60 yaşın altındaki kadınlar) koroner arter hastalığına yakalananlar bulunan kişiler için, düzenli olarak folik asit (günde 400 ug) ve muhtemelen B6 vitamini (100 mg) ve B12 vitamini (100 mg) alımı kalp hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir. Bu kanıtlan­mamıştır, ancak bazı doktorlar dolaylı delillere dayanarak bu öneride bulunurlar ve bu vitaminler bu dozlarda alındı­ğında zararlı değildirler.

■ Günlük C vitamini (500 mg) ve E vitamini (400 IU) takviyelerinin, damar sertliği ve bazı kanser türlerine karşı birtakım koruyucu etkileri olabilir. Bu kanıtlan­mamıştır, ancak bazı doktorlar dolaylı delillere dayanarak
bu öneride bulunurlar ve bu vitaminler bu dozlarda alındı­ğında zararlı değildirler.

■ Günde düzenli olarak 20,000 IU’dan fazla A vitamini veya 5,000 IU’dan fazla D vitamini almak zehirleyici olabilir ve bundan kaçınılmalıdır.

Sağlıklı beslenme, sadece gıda seçimlerinizi dengelemek ve yeter­siz beslenmeden kaçınmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda, sağ­lığınıza katkıda bulunan yiyecekler tüketmek ve kalp hastalıkları, kan­ser ve diyabet riskini artıran yiye­ceklerden kaçınmakla alakalıdır.

Proteinler, karbonhidratlar ve yağ­lardan yeteri miktarda barındıran bir beslenme biçimine ihtiyacımız vardır – bunun aksi ispatlanmadı-ancak araştırmalar, bu kategoriler içerisindeki bazı seçimlerin, diğer­lerinden daha iyi olduğunu gös­termiştir.