Kapitalist Ne Demek? Kapitalist Nedir?

Fransızca kökenlidir. [isim] “capitaliste”

1. Anamalcı; üretim araçlarına sahip olan, sermayedar.

2. En fazla kârı elde etme; çalışan sınıfın kazancına ortak olma.

3. Kapital, yani sermaye sahibi olan ve bu bağlamda faaliyetlerini sürdüren.

“Kapitalist düşünce, sadece çıkar odaklıdır. Vicdani ve ahlaki değerler, ticari faaliyetlerde başa alınmaz. Kazanan güçlü olandır ve kazanmayı bilen, çalışanının parasına da ortak olur”.