Kırmızı kürelerin herediter defektleri

• hücre membranı defektleri: herediter sferositoz ve herediter eliptositoz
• enzim eksiklikleri: glikolitik enzimlerin veya hekzoz monofosfat şant     enzimlerinin eksiklikleri
• hemoglobinopatiler: örn. talasemiler ve orak hücre­li anemi