Osteopetrosis (mermer kemik hastalığı; Albers-Schönberg hastalığı)

Patogenez-Artmış kemik dansitesinin osteoklastlar tarafından kemik resorpsiyonundaki bir bozukluğa sekonder olduğu düşünülmektedir.

Görünüm-Kıkırdak kemikte, korteks ve medullaya belirgin bir ayırım yoktur, kortikal kompakt kemik böylece, kansellous kemikten yoksun medulla içine doğru uzanır.

Etki-Kemikler çok denstir ancak aşırı derecede hassas ve kırılmaya eğilimlidir. Kırıklara meyilin art­masına ek olarak bu durum, ilik fonksiyonlarında azalmaya ve kafa tabanında kraniyal sinirlerin kompresyonuna neden olur.