Eklampsi

Nadirdir; sadece hastaların küçük bir kısmında şid­detli preeklampsi eklampsi geliştirmektedir.

Klinik özellikler, şiddetli sistemik karışıklıktan ibarettir, örneğin frontal başağrısı, hızlı ve sürekli olarak kan basıncında artma, şok, anüri ve nöbetler.

Yaygın kan damarı oklüzyonu ile birlikte yaygın damar içi pıhtılaşma mevcuttur, ayrıca damar duvar­larının fibrinoid nekrozu gelişmektedir. Fatal olgular­da, beyin, karaciğer, böbrekler ve diğer organlarda yaygın mikroinfarktlar mevcuttur.

Preeklamptik sendromun tedavi edilmesine bağlı olarak, günümüzde tatal eklampsi nadir olarak gözlenmektedir.