Morfin

İntravenöz analgesia için 3-4 mg morfin 3-5 ml izotonik tuzlu eriyik içinde sulandırılır ve yavaş yavaş damara verilir. Büyük ameliyatlardan sonra, eğer kas içinden absorbsiyon intizamsız ise, ilk birkaç saat için en faydalı yol budur. Başlangıçta yeterince bir analgesia elde edebilmek için 15-20 dakika gibi kısa aralıklarla 2-3 doz gereklidir; sonra aralıklar her saatte bir enjeksiyon yapılacak şekilde uzatılabilir. Mademki injeksiyondan sonra 10-15 dakika müddetince bir hemşire nezaret etmek zorundadır uyandırma veya yoğun bakım odası hariç bu usûl pratik değildir. Morfinin saatte 2-3 mg olarak kas içine verilmesi durumunda böyle bir nezarete gerek yoktur.Yan etki solunum depresyonu, kusma (kemoreseptör trigger bölgesinin uyarılmasından ileri gelir) ve mide-bağırsak hareketlerinin azalması şeklindedir. Solunum üzerindeki etki pons ve medulladaki solunum merkezinin depresyonundan ileri gelir. Sonuç olarak CO e karşı duyarlılık (azalır ve kanda CO2 yükselir. Bu da vazodilatasyona ve kafa içi basıncının artmasına yol açar. Aslında ağrının kaldırılması ekseriya hastanın daha derin solumasını sağlar ve böylece solunum dinamiği düzelir.