Çocuklarda Kütanöz leishmaniasis

Yaş veya kırsal kütanöz leishmaniasis’de etken L.tropica major’dur. İnkübasyon süresi 6-10 haftadır. Yüzde veya kollarda hızla büyü­yen papül veya nodul şeklinde belirir. Nodulun üzerinde ince kuru bir tabaka gelişir. 1-3 haf­ta içinde lezyon ülserleşerek kahverengi nemli bir kabuk oluşur. Ülserin kenarlarında epidermis hiperplaziktir ve bu bölgedeki histiositler bol miktarda leishmania içerirler. Ülser eroz­yonla genişler ve bazen lenfatik yolla satellit lezyonlar gelişir. 3-6 ay içinde fibröz doku ve ince, çökük bir nedbe oluşarak spontan iyileş­me görülür.

L.mexicana yeni dünya veya Amerikan kü­tanöz leishmaniasis’ine neden olur. Bu hasta­lıkta patolojik ve klinik belirtiler L.tropica majör ile oluşan leishmaniasis’e benzer, ancak lenfatik yayılmaya eğilim ve doku harabiyeti daha faz­ladır.