MIYOPATILER

Miyopati primer olarak kas fizyolojisi, yapısı veya biyokimyasını etkileyen herhangi bir durumdur.

Kalıtımsal miyopatiler

X’e bağlı musküler distrofi

Kasın bu kalıtımsal hastalığı uzun bir süre içinde tek bir kas hücresinin progresif dejenerasyonu, lif reje-nerasyonu ve fibrosisin gelişmesiyle karakterizedir