Mide Damarları

Duedonumun kan ihtiyacı gastroduedonal arter ve superior mezenterik arterin dalları olan superior ve inferior pankratikoduedonal arterlerce karşılanır. Mide zengin bir submukozal vasküler ağ içerir. Midenin venöz kanı portal venaya, coronaria, gastroepiploik ve splenik venlerce drene edilir. Arterlere paralel seyreden midenin lenfatik drenajı kısmi olarak gastrik neoplazmların yayılmalarında rol oynar.