Taşeron Ne Demek? Taşeron Nedir?

Fransızca taşeron kelimesi Türkçede yapılacak olan bir işin asıl sorumlusundan işin yükünün ve getirisinin bir kısmının başka bir kurum veya kişi tarafından alınmasıdır. İkinci müteahhittir denilebilir. Örneğin; müteahhit bir inşaat işi alır.Bu işi tek başına bitiremeyeceğini düşünüyorsa birde taşeron firma ile anlaşır. Taşeron firmalar genel olarak ucuz iş gücü elde ederek kar sağlarlar. Taşeron firmalar özel işletmelerdir. Denetlenmesi zordur. Yasa dışı her türlü uygulama bir kılıfa uydurularak yapılır. Örneğin; işçilerin tazminat hakkını ellerinden alabilmek için yılda bir kez iş kaydı silinir ve tekrar yapılır. Asgari ücretin üzerinde çalışan kişilerin maaşı bankadan ve elden olmak üzere iki parça verilir. Böylece işçi asgari ücretle çalışıyormuş gibi gösterilir. İşveren yüksek sigorta ücreti ödemekten ve vergiden kendini kurtarır. Türkiye’de hastane çalışanlarından, belediye çalışanlarına; maden ocaklarından, fabrikalara her iş alanında taşeronlaşma çok yaygındır. Özellikle son dönemde yaşanan SOMA faciasından dolayı taşeronlaşma tekrar gündeme gelmiştir.