Manda ve Himaye Ne Demek Kısaca

Manda ve himaye nedir kısaca cevap vermek amacıyla sizlere bu yazımızı hazırladık.

Kendini yönetemeyecek olan ve başka güçlere ihtiyaç duyan ülkelerin diğer cemiyetlere ya da ülkelere verdikleri yetkiye manda adı verilmektedir. Manda kavramı I. Dünya savaşından sonra kendini göstermeye başlamıştır. Manda kavramına göre ülkenin yönetimi ve idaresi başka ülkelere verilir ve diğer ülkeler o ülkenin iç işlerine dahi karışabilme yetkisine sahip olurlar.

Ekonomik, siyasi ve sosyal yönden güçlü olan devletlerin güçsüz devletleri kendi korumaları altına alıp güçsüz devletin sömürülmesini ve işgal altında kalmasını engellemek amacıyla o devletleri korumalarına himaye adı verilir.

Manda ve himaye kavramları özellikle I. Dünya savaşından sonra kendisini göstermeye başlamıştır. Güçlü devletler güçsüz devletleri himayeleri altına almışlardır ve bir takım çıkar ilişkilerini gütmüşlerdir. Savaşlardan sonra uzun bir süre manda ve himaye kendisini çokça göstermiştir ve bu bir çok güçsüz devletin aleyhi haline gelmiştir.

Manda ve Himaye Nedir