Kulak zarının görünümü

Tlmpanometri: Orta kulakta effüzyon varlığını göstermesi yönünden tanıda yararlıdır.