Küçük Ölçek ve Büyük Ölçek Arasındaki Fark

Küçük ve büyük ölçekli haritaların arasındaki farklar nelerdir

Ölçeği 1/20.000 olan haritalar büyük ölçekli haritalar olarak adlandırılır. Büyük ölçekli haritalar imar planlarında, kadastro haritalarında kullanılır. Büyük ölçekli haritalar yeryüzünü daha ayrıntılı gösterir.

1/20.000 – 1/200.000 arasında olan haritalar ise Topografya haritalarıdır. Bu haritalar ulaşım, jeolojik, morfolojik gibi alan haritaların analizinde kullanılır.

1/500.000’den küçük olan ölçekli haritalara küçük ölçekli haritalar denir. Bu haritalarla kıtalar ve ülkeler gösterilir.

Küçük ve Büyük ölçekli haritaların arasındaki farklar;

Küçük ölçekli haritaların paydası büyük, büyük ölçekli haritaların paydaları küçüktür.

Küçük ölçekli haritalar geniş alanları, büyük ölçekli haritalar dar alanları gösterir.

Küçük ölçekli haritalarda ayrıntı az, büyük ölçekli haritalarda ayrıntı fazladır.

Küçük ölçekli haritalar düzlem üzerinde az yer alır, büyük ölçekli haritalar düzlemde çok yer alır.

Küçük ölçekli haritalarda izohipsler arası yükselti fazla iken büyük ölçekli haritalarda yükselti azdır.

Küçük ölçekli haritalarda bozulma oranı fazladır, büyük ölçekli haritalarda bozulma oranı azdır.