Kronik pankreatit

Etiyoloji: Kronik pankreatitin ana sebepleri  gösterilmiştir.
Patogenezin akut pankreatitdeki mekanizmalara benzer olduğu düşünülmektedir. Fakat, fonksiyonda kalıcı bozukluklar vardır.

Morfolojik özellikler:
• Kronik inflamasyon
• Fibröz skarlaşması
• Pankreatik parankimal elemanların kaybı
• intrapankreatik taşların oluşumu ve kanal striktür-leri.

Klinik Özellikler:
• Şiddetli abdominal ağrı atakları
• Malabsorbsiyon (azalmış lipaz ve proteaz sekresyonu nedeniyle): Steatore (dışkıda yağ), kreatöre (dışkıda sindirilmemiş et)
Diabetes mellitus (pankreas parankim harabiyeti nedeniyle)
Akut pankreatit epizodları kronik pankreatite komp­like olabilir.
Araştırmalar görüntüleme ve fonksiyon testlerini içerir.
Görüntüleme düz radyogram (pankreasın kalsi-fikasyonu için) ultrason ve BT, ERCP ile yapılır.

Fonksiyon testleri:
• Sekretin/kolesistokinin (CCK) stimulasyon testi
• Glukoz tolerans testi
• Yağ ekskresyonu için 5 gün dışkı toplama testi
• KC fonksiyon testleri dir. Tedavi:
• Alkol alımının kesilmesi
• Pankreas: Antasitlerle veya antiasitsiz verilen pankreatik ekstre(gastrik asitle inaktive olmasını engellemek için)
• Yağda çözünebilen vitaminlerin yerine konulması
Diabetikler için diyet ve insülin
• Biliyer obstrüksiyon ve psödokist için cerrahi