Kristaloid Solüsyonlar

İlk resüssitasyon kanayan hatta hazır kanı olanlarda dahi kristoloid solüsyonla başlamalıdır. Çünkü ilk infüzyon dolaşıma katabolik ve anaerobik metabolizma ürünlerini salıverir ve bu da geçici olarak miyokard fonksiyonunu deprese eder. Başlangıçta, hacim genişletici olarak soğuk, asidotik ve hiperkalemik kanın kullanılması, daha sonra miyokardı tehlikeye sokabilir. 2 İt.kristoloid verildikten sonra güvenle kan verilebilir. Hemorajiden arrest olanlara 15 dk. içinde 3 İt sıvı verilmesi hastayı kurtarır. Daha fazla sıvı ihtiyacı kanamanın devam ettiğini gösterir. Bu da genellikle cerrahiyi gerektirir.