Koroner kalb hastalığı

Angına için uzun süredir beta adrenerjik blokürlerle tedavi alan hastalarda, ilacın aniden kesilmesi makul değildir, zira kalbin kısmi beta blokajı günlerce sürer. Böylece hastalarda eğer ameliyat sonu anginada gerekirse sadece ilacın faydası kaybolmakla kalmaz aynı zamanda ilacın kesilmesi belirli bir süre, muhtemelen aksi klinik neticeler veren artmış beta adrenerjik aktiviteye de yol açar.

Acil cerrahi son zamanlardaki bir myokard enfarktüsüne rağmen sıklıkla yapılmak zorunda kalınır, ancak ölüm hızı yüksektir, önemli ancak hayat kurtarıcı cerrahi eğer mümkünse en iyisi 3 hafta geciktirilmelidir. Sadece elektif cerrahi ne zaman mümkünse 3-6 ay tehir edilmelidir.

B.Hipertansiyon: Komplike olmayan kronik hipertansiyonu bulunan hastalar, hatta sol ventriküler hipertrofisi ve anormal EKG’si olanlar bile, koroner kalp hastalığı belirtisi veya kardiak yetmezlikleri yoksa ve eğer renal fonksiyonları normalse cerrahiyi aşikar artan ölüm hızı olmaksızın tolere ederler. Diastolik basınç 110 mmHg.yı aşmadıkça cerrahiden bir hafta evvel antihipertansif ilaçların azaltılması veya durdurulması en iyidir ve emin olmak için tiazitler kullanılıyorsa vücut potasyumu yerine konmalıdır. Eğer anesteziolog daha önce ikaz edilir ve hipertansiyon varlığında vazopressör vermeye hazır olursa, rezerpine, metil dopa ve guanethidin verilimini takiben katakolamin eksikliği uygun şekilde tedavi edilir.

Propranololveya metoprololün ani kesilmesini takiben beta adrenerjik blokaj hakkındaki yorumlar hipertansiyonla alakalı olduğu gibidir. Anhipertansif tedaviye cerrahiden önceki geceye kadar devam edilmeli ve ameliyat sonu mümkün olur olmaz yeniden başlanmalıdır. Anesteziolog tarafından ameliyat sırasında etkin tedavi antihipertansif ilaçların ameliyat öncesi ayarından daha önemlidir.

C.Aritmiler; îyi kontrollü ventriküler hızla olan kronik atrial fibrilasyon cerrahi ile birlikte olan riski arttırır, az izole asemptomatik sağ veya sol dal bloğu da arttırmaz. Sol ventriküler iletim defekti ile birlikte ikinci ya da üçüncü derece atrioventriküler blok uyarıcı bir işarettir; transvenöz birelektrod kateteri cerrahi işlemden evvel sağ ventriküle yerleştirilmeli ve hasta monitorize edilmelidir, ventriküler arrest oluşması halinde bir pacemaker elde bulundurulmalıdır. Sık olmayan atrial veya ventriküler vurumlar genellikle özel tedaviye ihtiyaç göstermezler ve sıklıkla fenobar-bitalle iyileştirilirler. Eğer ventriküler prematur atımlar sık ve multipl odaktan kaynaklanıyorsa, quinidine 200-400 mg. oral 2-4 defa/gün veya procainamide 250-500 mg.oral 3-4 defa/gün gibi ilaçlarla en iyi şekilde azaltılırlar. Bunlar en çabuk şekilde lidocainin %2’lik solüsyonun (20 mg/ml), 50 mg. intravenöz verilip, bunu takiben 1-2 mg/dk. intravenöz infüzyonu ile yok edilirler.