Konstitusyonel Risk Faktörleri

östrojenlerin koruyucu etkisine bağlıdır; 55 yaşın üstünde erkek kadın oranı eşittir.
• Ailevi geçiş: predispozisyonun familyal artışı çoğunlukla ailevi hiperlipidemiyle ilişkilidir.
• Irk: aterom insidansında geniş irki varyasyonlar vardır fakat bu diet farklılıklarına bağlı olabilir. Çinli­lerde, Japonlarda ve Afrikalılarda nisbeten nadirdir.

Yüksek Risk Faktörleri ateroskleroz şiddetini arttırır­lar:
• Hiperlipidemi (artmış serum kolesterol veya LDL seviyesi): çoğunlukla diete bağlıdır fakat ailevi hiperlipidemilerin bazı formlarına bağlı oluşabilir (tip 2 ve 3)
Hipertansiyon: artmış kan basıncı, özellikle diastolik kan basıncı.
• Diabetes Mellitus: muhtemelen hiperkolesteroleminin bir etkisi
• Sigara: sigara içimi ile koroner kalp hastalığından olan ölümler arasında güçlü ilişki vardır. Mekanizma açık değildir.