KASILMA (ÇEKME, KONTRAKSİYON)

Kasılma gücü ölçülmüş ve hücre sistemi denilen güce yaklaşık olarak eşit olduğu görülmüştür. Kasılma olayı yaradaki kollajen ve ölçülebilir biyokimyasal komponentlerde gerçekleştiğinden, fibroblastların kasılabilmesi sistemin bir parçasıdır. Yukarıda anlatıldığı gibi, myofibroblastlar, düz adale hücrelerinden gelişmiştir. Düz adale hücrelerini kontrolünde tutan aynı uyarıcı ve inhibe ediciler (kolinerjik, antikolinerjik) kasılmayı da etkiler.

Fibroblast ve düz adale hücrelerinin çalışmaları arasındaki benzerlik arter yaralanmalarında ve ateromlarda da gözlenmiştir. Kollajen yalnızca fibroblastların ortamda bulunmasıyla sıkıca kasılabilir. Bu gerçek kasılma olaylarında artmış kollajenin önemini ortaya koyar. Kortizon kasılmayı durdurur; Vitamin A’nın olayı yeniden düzenleyebilme yeteneği yoktur.

Deneyimli klinisyenler, uygun bölgelerde yara kapanmasında kasılma olayından yararlanırlar; bununla birlikte olay sabır gerektirir. İnce deri yamaları (greftler) kasılmayı yavaşlatmazlarsa da kalın greftler veya fleplerin önleyici veya sınırlayıcı özelliği vardır. Bu nedenle, cerrahın yamayı erken koyduğu yaralarda, normal deri gelişmesi beklenirken nebde dokusu gelişir.