Karsinom

Predispozan faktörler:
• Atipik epitel proliferasyonu.
• BRCA 1 ve 2 gen mutasyonları.
• Menarş ve menopoz arasındaki dönemin uzun olması.
• ilk gebelikte yaşın ileri olması.
• Obesite.
• Yüksek yağlı diet.
• iyonizan radyasyon.

Makroskopik özellikler-deriye uzanan ya da konnektif dokuyu çevreleyen düzensiz kitle mevcuttur.

Mikroskopik özellikler-Aşağıdaki histolojik alt tipler­den birisine sahip olan adenokarsinomadır:
• Duktal.
• Lobüler.
• Tübüler.
• Medüller.

Yayılım:
• Direkt: deriye ve göğüs duvarındaki kaslara.
• Lenfatik: aksiller lenf nodlarına, internal mammarial lenf nodlarına.
• Hematojen: akciğerler, sonra heryere.
• Transçölamik: plevral kaviteler ve perikard.

Prognoz-tümör derecesi ve tipine bağlıdır (tübüleren iyi prognoz), tümörün büyüklüğü, lenf nodu durumu ve östrojen reseptör durumu (eğer pozitifse genellik­le tamoxifene cevap vermektedir).