Jargon Ne demek? Jargon Nedir?

Bazı grupların kendilerine özgü konuşma biçimi olarak tanımlanabilir. Bu herhangi   mahalle, bölge veya iş kolunda olabilir. Örneğin tıp jargonu tıp alanının kendine özgü ifadelerini kapsar.  Bu alanın içinde yer alanların konuşma şeklini tıp jargonu olarak ifade edebiliriz. Ya da mahalle jargonu mahalle kültürü veya mahalle mensuplarının konuşma şeklini ifade eder. Bu jargonlara uygun olarak davranmak halk tarafından ‘jargonu bilmek’ olarak nitelendirilir. Jargon argo bir kelimedir. Doğru kullanım için ‘dil’ kelimesi tercih edilmelidir, ‘tıp dili’ ‘mahalle ağzı’ daha doğru kullanımlardır.