KAN, KAN BİLEŞİKLERİ ve PLAZMANIN YERİNE KONABİLEN MADDELERİN TRANSFÜZYONU

(1) Normal kan hacmini devam ettirmek veya sağlamak,

(2) şiddetli anemiyi düzeltme veya

(3) Kanama ve pıhtılaşma bozukluklarını düzeltmek.

ranulositopeni veya hipoalbümi-nemi gibi diğer özel kan anormallikleri kan transfüzyonları ile uygun şekilde düzeltilemez.

Transfüzyon ihtiyacı ve transfüze edilecek materyalin miktarı ve tipinin seçilme kararı her hastanın dikkatli değerlendirilmesine dayanmalıdır. İhtiyacın aciliyeti, tanısal ve tedavi edici kaynaklar bunu tayin edici faktörlerdir. Dikkatler tüm klinik manzaraya çevrilmelidir.

l.Hemoraji, kanama meyli antikoagulan ilaçlarla tedavi veya kan kaybına neden olabilecek sistemik hastalık hikayesi,

2.Kan sayımına dayanarak anemi şiddeti ve varlığının tayini,

3.Kan basıncı, santral venöz basınç ve idrar teşekkül hızı ölçülerek dolaşan etkin kan hacminin tahmini,

4.Kanama zamanı, pıhtılaşma çalışmaları, protrombin zamanı (PT) parsiyel tromboplastin zamanı (PTT) veya aktive koagülasyon zamanının (ACT) değerlendirilmesi.