KALSİYUM

Normal serum kalsiyum konsantrasyonu (8.5-10.5 meq/dL, 4.25-5.25 meq/L) başlıca vitamin D olmak üzere, paratiroid hormonu ve kalsitonin gibi humoral faktörler tarafından ayarlanır. Serum iyonize kalsiyum konsantrasyonunu asidemi artırırken alkaloz azaltır. Aşağı yukarı tüm serum kalsiyumunun yansı başlıca albumin olmak üzere plazma proteinlerine bağlıdır. Az bir miktar sitrat gibi plazma anyonları ile komplex yapar. Tüm serum kalsiyumunun kalanı (yaklaşık %40) biyolojik etkilerden sorumlu olan serbest veya iyonize kalsiyumdur. Değişik serum albumin konsantrasyonlarında değişebilen total serum kalsiyumuna rağmen iyonize kalsiyum genellikle sabit kalır. İyonize kalsiyum miktarı tayin edilmedikçe serum albumin konsantrasyon ölçümü ile birlikte serum kalsiyumu yaklaşık bulunabilir.

Cerrahi hastalarda ciddi kalsiyum konsantrasyon bozuklukları nadirdir. Ancak geçici asemptomatik hipokalsemi sıklıkla görülebilir. Tiroid ve paratiroid ameliyatlanndan sonra serum kalsiyum konsantrasyonları hipokalsemi oluştuğunda erken yakalamak için düzenli aralıklarla yinelenmelidir.