İsim ve Fiil Kökü Nedir Örnekler

İsim ve fiil kök nedir

Eğer bir sözcüğün sonuna -mek, -mak eki getirilemiyorsa ve bu sözcük bir varlığı, duyguları ya da kavramları adlandırıyor ise o sözcüklere isim adı verilir.

İsim kökleri; varlık kökleri, nitelik kökleri, duygu kökleri ve ilgi kökleri olarak dörde ayrılır.İsim kökleri cümle içinde yer alırsa isim, zamir, zarf, sıfat, bağlaç, ünlem ve edat gibi görevler üstlenir. İsim kökleri en fazla üç heceden oluşur.

İsim örnekleri; araba, kin, öfke, silgi, yastık, toka, defter, karınca, papatya v.b gibi kelimelerin sonuna -mek -mak ekleri gelmediğinden dolayı ve bu kelimeler duyguları ve varlıkları adlandırdığından dolayı isimdir.

İş, oluş ve hareket bildiren, sonlarına -mek, -mak eki gelebilen kelimeler fiil kökü olan kelimelerdir. Fiil kökleri mastar haldedir yani

Fiil kök: Fiil kökleri her zaman hareket bildirmektedir ve fiil soylu bir sözcüğün ayrılmayan anlamlı kısmına fiil kök denir. Bu kök türünde fiilin sonuna -mek -mak mastar ekleri getirmek mümkündür.

Fiil örnekleri; oku, git, uyu, yat, otur, gez, sat, kız, boz, vur, tak, sus, kaç . Bu fiil köklerinin sonuna -mek, -mak ekleri gelebilmektedir.