İnfektif (septik) artrit

Etyoloji-Geniş bir bakteri spektrumu sorumludur ama Staphylococcus aureus, Streptococ ve Haemophilus en önemlilileridir.

Risk faktörleri DM, RA, eklem ponksiyonu veya cerrahi ve immünsüpresan tedavidir.

Bakteriler ekleme şu yollarla girer:
• Lokal travma: penetran yaranın iyi bilinen komplikasyonlarındandır, örneğin açık kırıklar, cerrahi pro­tez yerleştirilmesi ve yerleşmiş otoimmün artritler için nonsteril intraartiküler steroid injeksiyonu sonrası.
• Komşu infekte foküsten yayılım.
Kan akımıyla: daha az sıktır ama adolesan ve genç erişkinlerdeki gonokokal infektif artrit için önemli bir yoldur, i.v. ilaç kullanıcıları gram negatif bakteriemiyle septik artrit geliştirmeye özellikle meyillidir.

Klinik özellikleri-Ani başlangıçlı şiddetli ağrı, has­sasiyet, şişlik ve eritem olur. Vakaların çoğunda tek bir eklem tutulur, ancak gonokokal artrit ve i.v. ilaç kullananlardaki artrit vakalarının bazılarında birden fazla eklem tutulabilir.

Komplikasyonlar-Tedavi edilmediği taktirde hızla eklem destrüksiyonuna gider, beraberinde sıklıkla osteomyelit, sinüs oluşumu, ankiloz ve kalça dislokasyonu olur.