Gutun özellikleri şunlardır:

Aynı eklemi etkileyen tekrarlayan ataklar sonuçta eklem kıkırdağında destrüksiyona, kronik sinoviyal kalınlaşmaya ve sekonder osteoartrite neden olur-kronik guttöz artrit.
Tanı
• Klinik bulgular (yukardaki)
• Artmış kan ürat seviyesi (erişkin erkeklerde >0.42 mmol/l; erişkin kadınlarda >0.36 mmol/l)
• Eklemden aspire edilen sinoviyal sıvıda sodyum ürat kristallerinin varlığı (polarize ışıkla tespit edilir).
Tedavi-akut ataklar için analjezi: NSAİİ’lar, örneğin indometazin ve kolşisin. Tekrarlayan gut artriti olan veya beraberinde renal hastalığı olanlarda önleyici tedbirler gerekir:
• Allopurinol: Ksantin oksidazı inhibe ederek ürik asit sentezini suprese eder.
• Ürikozürik ajanlar, örneğin probenecid
• Diyet: fazla alkol ve pürin alımından kaçınılmalı.
Prognoz-Bazı hastalarda sadece tek bir atak olur, veya ikinci bir atağı yıllar sonra geçirir. Daha sıklıkla frekansı ve süresi gittikçe artan tekrarlayan ataklara eğilim vardır, öyle ki sonuçta ataklar iç içe geçer ve hasta uzamış subakut bir gut durumu içinde kalır.