Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme yetersizliği bir kişinin zekası ile her yaşta başardığı beceriler arasındaki büyük bir boşluk olarak tanımlanabilir. Öğrenme güçlüğü ise daha geniş bir kavram olup gelişmekte olan beynin işlemesinde sürekli bir eksikliğe neden olan her şeyi içerir.

Öğrenme sorunlarının nedenleri tam olarak anlaşılmış değildir. Yapılan araştırmalar bu rahatsızlıkların çoğunun beynin farklı bölgelerinden bilgileri bir araya getirme sorunundan kaynaklandığını göstermektedir. Bazı bilim insanları birçok durumda bu rahatsızlığın doğumdan önce başladığına inanmaktadır.

İnceleme altındaki hususlar şunlardır:

■ Ceninin beyin gelişimindeki sorunlar
■ Genetik faktörler ya da aile çevresi.
■ Annenin hamilelik sırasında sigara içmesi, alkol ve uyuşturucu madde (kokain gibi) kullanması.
■ Oksijen yetersizliği gibi hamilelik sırasında yaşanan cenin problemleri.
■ Çevresel toksinler.

ilgi

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TÜRLERİ

Öğrenme güçlükleri için çok farklı kategoriler vardır. Bir tanesi öğrenme güçlüklerini aşağıdaki gibi üç büyük gruba ayırmaktadır:
Gelişimsel Konuşma ve Dil Sorunları: Bu rahatsızlığı olan çocuklar belirli sesleri çıkarmada (telaffuz), dili kullanmada (ifade etme) ya da konuşulan dili anlamada (algılama) zorluk çekerler.

Akademik Beceri Sorunları:

Bu rahatsızlığı olan çocuklar akademik ortamda yaşıtlarından geride kalırlar. Gelişimsel okuma (disleksi), yazma ya da aritmetik sorunları vardır.

Diğer Öğrenme Sorunları: Dikkat bozukluğu, öğrenme güçlüğü çeken çocukların yaklaşık %20’sini etkilemektedir. Bu sorunu olan çocuklar sık sık hayallere dalarlar, bir işe odaklanmakta zorluk çekerler ya da hiperaktiflerdir. Hiperaktif çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu görülebilir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar (genelde erkeklerde görülür) davranışlarının sosyal sınırlarının farkında değillerdir. Düşünmeden hareket ederler, kurallara uymazlar ve konuşan insanların sözünü keserler.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Bütün öğrenme güçlüğü türleri özel, tıbbi kriterlere göre farklı bir şekilde teşhis edilir. Bunlar kapsamlı bir tıbbi geçmiş, sağlık muayenesi, okul çalışanları ile yakın ilişkiler ve gerekirse labaratuvar testleridir.

Öğretmen, rehber öğretmen ve sınıf içi gözlem raporlan ile birlikte genel değerlendirmede formal testler de kullanılabilir. Uygun ve kişiye özel bir tedavi planı çocuğunuzun yetersizliklerinin net bir şekilde belirlenmesini içerir.

Çocuğunuza ihtiyaç duyduğu desteği vermek için öğrenme güçlüğünü okuldaki öğretmen­leri, rehber öğretmenleri, çocuk doktoru ve diğer uzmanlar ile görüşün. Çocuğunuz için doğru olan mantıklı kararlar vermek ve bu hastalıklarla ilgili bazen karmaşık olabilecek bilgi­leri değerlendirebilmek için bu konuyla ilgili kaynakları okuyun. Bu süreç herkes için çok fazla zaman ve çaba gerektirir; ama çocuğunuz için uzun vadedeki getirilen çok büyüktür